2019. szeptember 17. - kedd, Zsófia

Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium

Aktuális

Harmadik konzultációs nap - 2013. 02. 26.

A harmadik konzultációs napra az építési munkálatok elkészülte után került sor. Mivel a laboratóriumi foglalkozások beindítása belátható távolságba került, ezért ezen a találkozón a laboratórium működésével kapcsolatos konkrétumok közös tervezése volt napirenden.

Pedagógus-továbbképzés - 2012. szeptember

A pályázat benyújtásakor vállaltuk, hogy a projekt megvalósításába bevont 18 partnerintézmény természettudományos végzettségű tanárai közül 60 főt felkészíttetünk arra, hogy tanítványaiknak a laboratóriumban foglalkozásokat tartsanak.

Tananyagfejlesztő műhely - 2011. 11. 28.

A laboratóriumban a partnerintézmények számára felkínált tananyagot a tananyagfejlesztő munkacsoportok fejlesztik. A tananyagfejlesztésben résztvevő munkacsoportok részére 211. november 28-án szakmai műhelyfoglalkozást szerveztünk.

A műhelyfoglalkozáson a résztvevők megvitatták a tananyagfejlesztő munkacsoportok feladatait, meghatározták a fejlesztés irányait és ütemezését.

Második konzultációs nap - 2011. 10. 04

A rendezvény Dr. Dobi János igazgató úr, a program szakmai vezetőjének köszöntő szavaival vette kezdetét. A program a partnerintézmények vezetőinek rövid bemutatkozásával folytatódott. Ezt követően a projektmenedzser és a laborvezető összefoglalta a projekttel kapcsolatos eddigi eseményeket, majd válaszoltak a kollégák kérdéseire.Bemutatásra került a partneriskolákkal megkötésre kerülő szakmai együttműködési megállapodás tervezete, amelyet a részvevők megvitattak.

Első konzultációs nap - 2011. 05. 26.

Az I. konzultációs nap meghirdetése a projektnyitó rendezvényen történt meg, ahol a partnerintézmények az alábbi előkészületi teendőkre kértük:

Projektnyitó rendezvény

A Szegedi Tudományegyetem – mint projektgazda – 168.000.000 Ft EU-s támogatást nyert a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0013 számú, „Természetismereti tudástárral támogatott közoktatás fejlesztés” című projekt megvalósítására.A projekt nyitó rendezvényét 2011. április 20-án rendeztük meg az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium dísztermében.Dr. Dobi János igazgató, a projekt szakmai vezetője köszöntőjét követően „Innováció és természettudományos oktatás” címmel Dr.

Oldalak